Üdvözöljük a PROFESZ és a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány honlapján!

Alapítványunkat olyan jeles személyiségek alapították, akik fontosnak tartották a magyar protestáns hagyomány és szellemiség megőrzését és átadását a fiatal nemzedékeknek. Kezdeményezésüket méltányolva a magyar állam 2002-ben az Alapítvány használatába adta a budapesti Eötvös út 35. szám alatti ingatlant, melyen egy modern épületkomplexum épült. A kollégium két épületében kapnak elhelyezést a budapesti egyetemeken tanuló protestáns fiatalok, fiúk és a lányok, egy, két illetve háromágyas, internettel ellátott szobákban. Az intézmény 2006-ban kezdte meg működését, jelenleg 105 diákunk van.

A 2007/2008-as tanévtől kezdve elindítottuk szakkollégiumi képzésünket, melynek célja, hogy hallgatóink számára hatékony nyelvtanulási lehetőséget biztosítsunk, megismerkedhessenek a magyarországi protestáns kultúrtörténettel és betekintést nyerjenek az Európai Unió működési rendjébe, segítséget kapjanak a gazdasági, kulturális közéletben való eligazodáshoz. Felvázolt céljaink eléréséhez ismert szakemberek járulnak hozzá, akik az adott területek legnevesebb magyarországi művelői.

Alapítványunk az évszázados protestáns értékekre építve, szerény eszközeivel járul hozzá a magyar társadalom és főleg a fiatal nemzedékek polgári értékrendjének megerősítéséhez, nemzeti öntudatának ápolásához és a keresztyén európai értékek befogadásához. Reményeink szerint a szakkollégium mindenkori hallgatói olyan közösséggé formálódnak, akik további életük során is megőrzik az útravalóul kapott szakmai és erkölcsi értékeket.

Munkánk során erkölcsi támaszt és hitbéli erősítést jelent az Alapítvány számára a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház. Várunk minden érdeklődőt, támogatót és támogatandót, aki céljainkkal azonosulni kíván.

 


Dr. Szabó Tibor
a Kuratórium elnöke