Közéleti Est Nagy Balázzsal - cikk

Bata Ágnes képe

A klímaváltozás katasztrófa?
Október 8-án Dr. Nagy Balázs, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és
Földtudományi Intézetének igazgatóhelyettese tartott előadást a Protestáns Felsőoktatási
Szakkollégium közéleti estjén. Neve nem csak a földrajzszakos diákok számára lehet
ismerős, hiszen az ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékének és a
Földrajztudományi Központ vezetői megbízása mellett A Földgömb című ismeretterjesztő
magazin főszerkesztőjeként is tevékenykedik. Számos kutatásban vesz részt világszerte,
amelyekbe most mi is betekintést nyerhettünk.
A bő egy órás előadás fő témája a klímaváltozás környezetünkre gyakorolt hatása volt,
melynek során az előadó külön hangsúlyt fektetett arra, hogy lerombolja azokat a
sztereotípiákat, amelyek a klímaváltozással kapcsolatban keringenek a köztudatban. Így
rávilágított arra a tényre, hogy amióta földünk létezik, klímája állandóan változik. A
szlogenekkel ellentétben („Állítsuk meg a klímaváltozást!”), a változás megállítása okozna
beláthatatlan katasztrófát, ugyanis a változás normális folyamat. Kritikusan kell szemlélnünk
minden természeti jelenséget, mivel a módosulásnak nem csak negatív következményei
vannak, hanem pozitív hatásai is. A természetvédő egyesületek ezzel szemben sokszor
elfelejtik kiemelni a változások pozitív következményeit, ahogyan gyakorta elfelejtik
rendszerszemléletbe helyezni és hosszútávú folyamatként értelmezni a klímaváltozást.
Például, a klíma megváltozása rövidtávon előidézhet szélsőséges jelenségeket, amilyen a Noé
bárkájához és az özönvízhez kapcsolódó természeti katasztrófa lehetett, de bolygónk négy és
fél milliárd éves történetében a felmelegedések és lehűlések viszonya arányos, természetes
folyamatként van jelen.
A klímaváltozás egyik érzékelhető jele a gleccserek mennyiségi változásában érhető
tetten. Sztereotípiák alapján azt hisszük, ma csak eltűnőben lévő gleccserek vannak, hiszen
számunkra „régi” és új fényképek megtekintésekor azt látjuk, hogyan olvadt el a régi hó- vagy
jégtakaró a hegyekről. Az előadás során ezzel szemben az is kiderült, nem csak olvadásnak
lehetünk tanúi, ugyanis, míg a gleccserek déli részén esetlegesen méretcsökkenés figyelhető
meg, az északi területeken növekedést mutathat a jég mérete. Továbbá, ha a képeket jobban
megfigyeljük, új hótakarókat is felfedezhetünk, ezek azonban nem annyira szembeötlőek,
mint az olvadó területek.
Az előadás egyik tanúságaként levonhatjuk azt, hogy nem kell minden propagandának
azonnal bedőlnünk, másrészt pedig, hogy a globális folyamatokra jobb ha nincs ráhatásunk, a
nagyobb természeti változások, amelyek számunkra akár előnytelenek is lehetnek, a
közreműködésünk nélkül is időnként szükségszerűen bekövetkeznek. Azzal azonban
semmiképp nem árthatunk, ha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, áttérünk a környezetbarát
elektromos autók használatára (vagy a tömegközlekedést vesszük igénybe), illetve a megújuló
energiaforrásokat is a lehetőségekhez mérten hasznosítjuk.
Az este sikeréhez a téma aktualitása mellett Nagy Balázs professzor úr lehengerlő
előadásmódja is hozzájárult. Jelen fellépésében is érvényesítette tanári hitvallását: a
használható információ átélhető formában való átnyújtását a hallgatóközönség számára.
Számtalan fényképből és grafikonból, valamint a képekhez fűződő történetekből építette fel
prezentációját, a témában nem jártas személyek számára is érthetően magyarázta az egyes
speciális jelenségeket. Bevallása szerint ismeretterjesztő jellegű előadásokat készít, viszont
mindig szem előtt tartja, hogy pontos, kutatásokkal alátámasztott eredményeket közöljön
hallgatóival. A diákokat bátorítja arra, hogy ha valamire kíváncsiak, járjanak utána, keressék
fel azokat a helyeket, amelyek beszédesek a vizsgálandó kérdés szempontjából. Az alapos
terepmunkához a megfelelő szakmai tudás mellett kellő fizikai erőnlét, jó
alkalmazkodóképesség és a pszichés felkészültség elengedhetetlen tapasztalatai szerint. Ha
azonban kellő elszántság és érdeklődés lakozik valakiben, bátran vágjon bele egy gleccserbe!

Bata Ágnes