Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium

A Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány fenntartásában működik, mely a hazai és a nyugat-európai felsőoktatási szakkollégiumok hagyományait követő szellemi műhely. Egyrészt Budapest felsőoktatási intézményeiben nappali tanulmányokat folytató tehetséges vidéki hallgatók kollégiuma, másrészt olyan tehetséggondozó központ, amely - a bentlakó diákok mellett - tágabb körben is igyekszik kielégíteni a protestáns szellemiség iránt fogékony fővárosi "akadémiai" ifjúság sajátos szellemi, spirituális, közösségi igényeit.

A Kollégium a bibliai gyökerű minőségelv és értékkonzervatív világszemlélet mentén szerveződő munka- és létközösség, amely egyéni, egyházi és nemzeti szinten helyes önismeretre kívánja nevelni tagjait. Olyan független intézmény, ahol a diplomaszerzést célzó mindennapi szellemi tevékenység mellett teret kap a személyes elkötelezettség és a végső értékekre figyelő meggyőződés.

Célunknak tekintjük azt is, hogy a különböző szakmai irányultságú felsőoktatási alapképzésben részesülő hallgatók között termékeny szellemi eszmecsere jöjjön létre, azaz hangsúlyt helyezünk az interdiszciplináris szemléletre és gondolkodásra.

A Kollégium 2006. februárjában nyitotta meg kapuit. A szakkollégium külön szakmai-tanulmányi elvárást és sikeres hallgatói teljesítést is megkövetel a hallgatóktól, akik egy, két illetve háromágyas szobákban kapnak elhelyezést. Minden szobához külön fürdőszoba áll rendelkezésre. Az internetes elérhetőséggel és számítógéppel, telefonnal felszerelt szobák egy részéből közvetlen terasz nyílik. A Kollégiumhoz közösségi helyiségek tartoznak: vetítésre is alkalmas konferencia-terem, könyvtár, testedző-terem, oktatótermek, melegítőkonyha, mosókonyhák.  

Ebben az évben megkezdtük az elitkollégium kialakítását, mely minőségi szolgáltatást nyújt (kényelmes bentlakás, nyelvi képzések, szakmai programok, kollégiumi órák...), a hallgatók részéről azonban teljesítményt követel, állandóan magas tanulmányi átlagot, tanulmányi versenyeken, helyi speciális órákon való kötelező részvételt. 

A 2007/2008-as tanévben négy kurzust indítottunk, Dr. Fabiny Tibor tanszékvezető a Bibliaolvasás művészetéről, a Biblia világáról,  Dr. Kósa László akadémikus a protestantizmus európai és magyar kultúrtörténetéről, Dr. Trócsányi László alkotmánybíró és Ódor Bálint tanár úr az Eu-ról, illetve a második félévben Trócsányi tanár úr Fodor István, az Ericsson magyarországi vállalatának volt elnök-vezérigazgatójával a magyar és európai sorskérdésekről vezet kurzust. Szemeszterenként egy-egy előadást vesznek föl diákjaink, illetve heti kétszer járnak kollégiumi nyelvórákra. 

Diákjaink különböző közösségi programokat szerveznek: filmklubot, közös sportolást, kirándulásokat, ami legalább annyira fontos része a kollégiumi életnek. A spirituális vezetésével diákok szervezik a heti bibliaórát és a reggeli ima együttléteket. 

A Kollégiumban Diákpresbitérium működikmelynek feladata a Kollégium működését és életét érintő kérdések véleményezése.

A Protestáns Felsőoktatási Kollégium szabályzatának letöltése itt
Kollégiumi bentlakási megallapodás letöltése itt