Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium

A Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány fenntartásában működik, mely a hazai és a nyugat-európai felsőoktatási szakkollégiumok hagyományait követő szellemi műhely. Egyrészt Budapest felsőoktatási intézményeiben nappali tanulmányokat folytató tehetséges vidéki hallgatók kollégiuma, másrészt olyan tehetséggondozó központ, amely - a bentlakó diákok mellett - tágabb körben is igyekszik kielégíteni a protestáns szellemiség iránt fogékony fővárosi "akadémiai" ifjúság sajátos szellemi, spirituális, közösségi igényeit.

A Kollégium a bibliai gyökerű minőségelv és értékkonzervatív világszemlélet mentén szerveződő munka- és létközösség, amely egyéni, egyházi és nemzeti szinten helyes önismeretre kívánja nevelni tagjait. Olyan független intézmény, ahol a diplomaszerzést célzó mindennapi szellemi tevékenység mellett teret kap a személyes elkötelezettség és a végső értékekre figyelő meggyőződés.

Célunknak tekintjük azt is, hogy a különböző szakmai irányultságú felsőoktatási alapképzésben részesülő hallgatók között termékeny szellemi eszmecsere jöjjön létre, azaz hangsúlyt helyezünk az interdiszciplináris szemléletre és gondolkodásra.

A Kollégium 2006. februárjában nyitotta meg kapuit. A szakkollégium külön szakmai-tanulmányi elvárást és sikeres hallgatói teljesítést is megkövetel a hallgatóktól, akik egy, két illetve háromágyas szobákban kapnak elhelyezést. Minden szobához külön fürdőszoba áll rendelkezésre. Az internetes elérhetőséggel és számítógéppel, telefonnal felszerelt szobák egy részéből közvetlen terasz nyílik. A Kollégiumhoz közösségi helyiségek tartoznak: vetítésre is alkalmas konferencia-terem, könyvtár, testedző-terem, oktatótermek, melegítőkonyha, mosókonyhák.  

Ebben az évben megkezdtük az elitkollégium kialakítását, mely minőségi szolgáltatást nyújt (kényelmes bentlakás, nyelvi képzések, szakmai programok, kollégiumi órák...), a hallgatók részéről azonban teljesítményt követel, állandóan magas tanulmányi átlagot, tanulmányi versenyeken, helyi speciális órákon való kötelező részvételt. 

A 2007/2008-as tanévben négy kurzust indítottunk, Dr. Fabiny Tibor tanszékvezető a Bibliaolvasás művészetéről, a Biblia világáról,  Dr. Kósa László akadémikus a protestantizmus európai és magyar kultúrtörténetéről, Dr. Trócsányi László alkotmánybíró és Ódor Bálint tanár úr az Eu-ról, illetve a második félévben Trócsányi tanár úr Fodor István, az Ericsson magyarországi vállalatának volt elnök-vezérigazgatójával a magyar és európai sorskérdésekről vezet kurzust. Szemeszterenként egy-egy előadást vesznek föl diákjaink, illetve heti kétszer járnak kollégiumi nyelvórákra. 

Diákjaink különböző közösségi programokat szerveznek: filmklubot, közös sportolást, kirándulásokat, ami legalább annyira fontos része a kollégiumi életnek. A spirituális vezetésével diákok szervezik a heti bibliaórát és a reggeli ima együttléteket. 

A Kollégiumban Diákpresbitérium működikmelynek feladata a Kollégium működését és életét érintő kérdések véleményezése.

Paczolay Ágnes - ügyvezető igazgató
06/30-825-87-70 
[email protected]

Csapó Tamás - tanulmányi igazgató
06/30-825-87-53 
[email protected]

 

Diákpresbitérium tagjai (2016/2017-es tanév):
 • Simkó Krisztián (elnök, a Külügyi stáb felelőse)
 • Barta Máté (a Hírverő stáb felelőse)
 • Csontó Zsófia (a Jóakaró és a Verbuváló stáb felelőse)
 • Tanászi Lilla (a Kulturális stáb felelőse)
 • Réti Zsombor (a Lelki és a Zöld stáb felelőse)
   
Stábvezetők (2016-2017-es tanév):
 • Hírverő stáb: Oláh Zsuzsanna
 • Külügyi stáb: Győri Mihály
 • Verbuváló stáb: Góth Gergő
 • Jóakaró stáb: Kónya Éva
 • Lelki stáb: Borbély Dániel
 • Kulturális stáb: Pénzes Martin
 • Zöld stáb: Varga Mihály
   
Szeniorok  (2016/2017-es tanév):
Varga Roxána, Molnár András
 
Spirituálisok  (2016/2017-es tanév):

 

Diákpresbitérium tagjai (2015/2016-os tanév):
Tanászi Lilla (elnök), Barta Máté, Simkó Krisztián, Tóth Mirjam, Hodossi Nóra
Szeniorok  (2015/2016-os tanév):
Kovács Gyöngy, Gacsályi Dénes
Spirituális  (2015/2016-os tanév):
Dr. Lackner Pál püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának titkára
                                      [email protected] 
 

Diákpresbitérium tagjai (2014/2015-ös tanév):
Hatala Csaba (elnök), Kovács Gyöngy, Mecser Anikó, Tanászi Lilla, Tóth Áron, Bartha Kristóf, Barta Máté
 

Szeniorok (2014/2015-es tanév):
Szommer Adrienn, Jámbor André
 
Spirituális (2014/2015-es tanév):
Kulcsár Márton (evangélikus)
 

Diákpresbitérium tagjai (2013/2014-es tanév):
Jámbor André (elnök), Kiss Naómi, Oláh Erika, Frőhlich Katalin, Kerti Zsófia, Báránkó András, Körmendi Tamás

Diákpresbitérium tagjai (2012/2013-as tanév):
Bakai Bernhardt (elnök), Gersli Viktória, Jámbor André, Pingitzer Gábor, Oláh Erika, Szilvásy-Szabó Anett, Vingler Nóra

Diákpresbitérium tagjai (2011/2012-es  tanév):
Bakai Bernhardt, Huber Ágnes, Ilyefalvi Emese, Jámbor André, Laki Zsombor, Mózes Márk (elnök), Pingitzer Gábor

Diákpresbitérium tagjai (2010/2011-es  tanév):
Huber Ágnes, Kiss Bence, Menke Nóra, Mózes Márk, Nyíri Dávid, Püski Zsuzsanna, Tolnai Gábor, Veress Dániel

Diákpresbitérium tagjai (2009/2010-es  tanév):
Bibó Zoltán, Gacsályi Dénes, Győri Anna, Nagy Elek, Nyíri Dávid, Pálkövi Flóra, Veress Dániel

Diákpresbitérium tagjai (2008/2009-es  tanév):
Ábrám Dániel, Bibó Zoltán, Nagy Elek, Nagy Judit, Pálkövi Flóra, Veress Dániel, Zubor Imre

Szeniorok (2013/2014-es tanév):
Menke Nóra, Mózes Márk

Spirituális (2013/2014-es tanév):
Molnár Lilla (evangélikus)

Szeniorok (2011/2012-es  tanév, 2012/2013-as tanév is):
Kiss Bence Bálint, Menke Nóra

Spirituálisok (2011/2012-es  tanév):
Krystyna Kwarciak (evangélikus), Miklósi Koppány (református)

A Protestáns Felsőoktatási Kollégium szabályzatának letöltése itt
Kollégiumi bentlakási megallapodás letöltése itt